Exemple de memoriu

Dar Cine se gândea PE vremea aceea să DEA o mână de ajutor unui preot în nevoie? Dar de Data aceasta un SUBSOL MINUNAT, larg, Luminos, ospitalier, subsolul “Bisericii noastre”. Profesorii DIN vremea aceea, cu toate că în fiecare an eu eram premiantul Al II-Lea, chiar Dacă vor fi avut EI Inimă-cum spunea Bunica-nu m-au putut ajuta cu nimic, DIN Care pricină eram deseori dat afară în cursul anilor pentru neplata taxelor, trebuind să muncesc în FA BRICA de Cherestea ca să câştig bani pentru taxe-ca să pot învăţa-şi să meditez băieţi de preoţi sau de preceptori pentru o carte, o peniţă sau un creion. Viişoara. DIN cele expuse aţi putut constata, PE de o parte, Viaţa MEA chinuită, iar PE de altă parte, Lupta şi strădaniile Mele pentru uşurarea suferinţei umane şi pentru Slava sfintei noastre Biserici ortodoxe. PE 8 Decembrie, Memoriul este prezentat Patriarhului, Care îi Pune referinţa “la Permanenţa Consiliului Eparhial”, zicând consilierilor: “de, ce să-i fac? Sfinţirea Bisericii a fost Întotdeauna un eveniment important pentru popor. Prea fericite Părinte, nu numai că nu am Furat, Dar în 1941, Cu chitanţa numărul 150, am dat 100. Lume foarte puţină: 7-8 persoane. La Data aceea-înainte de arestare-eram destul de mulţumit. Cursul Superior l-am făcut în Doi Ani-câte Două clase PE an – nu pentru că mi-a plăcut învăţătura, căci nimeni nu învaţă de plăcere flamand şi Gol, ci ca să SCAP odată de mizerie şi de suferinţă. Necazurile pe care le-am avut în vremea aceasta-Care au culminant Într-o anchetă mixtă a Sfintei Patriarhii şi a Ministerului de culte, acuzându-mĂ de utilizarea unor metode sectante – nu le mai înşir. Eu l-am sfătuit s-o distrugă, căci se nenoroceşte, deoarece cuprindea şi cuvinte injurioase la adresa lui Staline, dar nu m-am priceput s-o distrug eu. Opoziţia Familiei, Care a DURAT Patru Ani, un fost dârză şi intransigentă. Memoriu şi folosind o împrejurare prielnică, prin peripeţii şi drame pe care nu-i locul să le înşir aici, AM obţinut rezolvarea terenului pentru Construcţia Bisericii prin Înalt arbitraj, SCPUOM DIN patriarhul vremii, Nicodim, ministrul de interne, primarul Général Al Capitalei, subsemnatul şi epitropii Bisericii.

Bineîneţeles că aţi aprobat sfinţirea Mare, şi astfel, de Floriile anului 1948, după Zece Ani de slujire în subsoluri şi pivniţe, avea loc această sfinţire la care au luat parte circa Cinci MII de suflete. AM umblat ca să strâng Bani PANA Când mi s-au UMFLAT picioarele, pentru biserică. PE lângă drame MEA familială, PE lângă acţiunea pe care o duceam pentru strângerea fondurilor şi crearea unei Atmosfere prielnice pentru ducerea la Bun Sfârşit a celor înceréputation, se mai adăugau acum şi grija şi eforturile pe care trebuia să le fac pentru ca colegul meu să fie mulţumit, ca nu cumva o eventuală nemulţumire a sa să şi-o inverse în popor şi să-mi stries întreg prestigiul de care aveam nevoie pentru săvârşirea lucrării.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.